Cheaty The Sims 4

1. srpna 2015 v 12:22 | Tesa |  Cheaty 4


Abyste mohli cheaty použít, nejprve otevřete příkazovou konzoli (Ctrl + Shift + C) a napište některý z příkazů uvedených v seznamu níže:
/Pozn. U většiny cheatů je potřeba mít nejdříve aktivovaný TESTOVACÍ CHEAT! - Jinak vám nebudou fungovat. (Více o testovacím cheatu níže)KARIÉRY


(Název kariér se píše anglicky - seznam máte TADY)
careers.add_career NÁZEV KARIÉRY - Vyberete simíkovi kariéru
careers.demote NÁZEV KARIÉRY - Degradování v kariéře
careers.promote NÁZEV KARIÉRY - Povýšení v kariéře
careers.remove_career NÁZEV KARIÉRY - Výpověď
sims.modify_career_outfit_in_cas - Po zadání cheatu se simík automaticky přepne do CASu, kde mu lze změnit pracovní oblečení. (Pokud vám cheat nejde zadat, aktivujte nejdříve testovací cheat)
Careers.promote Detective - Odemkne všechno kariérní oblečení

ŠKOLA


careers.promote Gradeschool - Zvýší prospěch o jeden stupeň (pouze u dětí)
careers.promote Highschool - Zvýší prospěch o jeden stupeň (pouze u teenagerů)
careers.demote Gradeschool - Sníží prospěch o jeden stupeň (pouze u dětí)
careers.demote Highschool - Sníží prospěch o jeden stupeň (pouze u teenagerů)
DOVEDNOSTI

(Názvy dovedností se píšou anglicky - seznam máte TADY)
Stats.set_skill_level NÁZEV DOVEDNOSTI ČÍSLO - Nastaví vašemu simíkovi úroveň dovednosti
př. U dospělého: Stats.set_skill_level Major_Writting 4
př. U dítěte: Stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 3

POZOR - U batolat se celý cheat píše trochu jinak. Základem je vždy Static_skill_toddler_ DOVEDNOST ČÍSLO
př. Static_skill_toddler_Movement 3VZTAHY


Číslo pro kladný vztah pište od 0 do 100, pro záporný vztah od 0 do -100


PŘÁTELSKÝ VZTAH

Modifyrelationship JMÉNO VAŠEHO SIMÍKA JMÉNO CÍLOVÉHO SIMÍKA ČÍSLO Friendship_Main

/př. Modifyrelationship Adam Wilson Bella Gothová 85 Friendship_Main


ROMANTICKÝ VZTAH

Modifyrelationship JMÉNO VAŠEHO SIMÍKA JMÉNO CÍLOVÉHO SIMÍKA ČÍSLO Romance_Main

/př. Modifyrelationship Adam Wilson Bella Gothová -15 Romance_Main


ŽIVOTNÍ HODNOTY

Pouze v DLC Rodičovství!
Cheaty fungují jen na batolata, děti a teenagery. Číslo piště vždy od -100 do 100.

stats.set_stat lifeSkillStatistic_ConflictResolution ČÍSLO - Řešení konfliktů
stats.set_stat lifeSkillStatistic_EmotionalControl ČÍSLO - Ovládání emocí
stats.set_stat lifeSkillStatistic_Empathy ČÍSLO - Empatie
stats.set_stat lifeSkillStatistic_Manners ČÍSLO - Vychování
stats.set_stat lifeSkillStatistic_Responsibility ČÍSLO - Zodpovědnost


VLASTNOSTI

/Tento odstavec se týká pouze vlastností, které přibyly s DLC Rodičovství. Pokud chcete změnit simíkovi klasické vlastnosti (Milovník přirody, Gurmán, atp.), použijte cheat cas.fulleditmode - viz odstavec na Mód tvorby domácnosti)


PŘIDÁNÍ VLASTNOSTI

traits.equip_trait Argumentative - Přidá vlastnost Hádavý/á
traits.equip_trait BadManners - Přidá vlastnost Nevychovaný/á
traits.equip_trait Compassionate - Přidá vlastnost Srdce na pravém místě
traits.equip_trait EmotionalControl - Přidá vlastnost Ovládání emocí
traits.equip_trait GoodManners - Přidá vlastnost Vychovaný/á
traits.equip_trait LifeSkills_Unfeeling - Přidá vlastnost Necitlivý/á
traits.equip_trait Irresponsible - Přidá vlastnost Nezodpovědný/á
traits.equip_trait Mediator - Přidá vlastnost Prostředník
traits.equip_trait LifeSkills_Responsible - Přidá vlastnost Zodpovědný/á
traits.equip_trait Uncontrolled - Přidá vlastnost Neovládá emoceODEBRÁNÍ VLASTNOSTI

traits.remove_trait Argumentative - Odebere vlastnost Hádavý/á
traits.remove_trait BadManners - Odebere vlastnost Nevychovaný/á
traits.remove_trait Compassionate - Odebere vlastnost Srdce na pravém místě
traits.remove_trait EmotionalControl - Odebere vlastnost Ovládání emocí
traits.remove_trait GoodManners - Odebere vlastnost Vychovaný/á
traits.remove_trait LifeSkills_Unfeeling - Odebere vlastnost Necitlivý/á
traits.remove_trait Irresponsible - Odebere vlastnost Nezodpovědný/á
traits.remove_trait Mediator - Odebere vlastnost Prostředník
traits.remove_trait LifeSkills_Responsible - Odebere vlastnost Zodpovědný/á
traits.remove_trait Uncontrolled - Odebere vlastnost Neovládá emocePOTŘEBY, ASPIRACE, NÁLADOVKY A BODY

sims.fill_all_commodities - Uspokojení potřeb simíka
sims.remove_all_buffs - Zbavení se náladovek
stats.fill_commodities_household - Uspokojení potřeb celé domácnosti
aspirations.complete_current_milestone - Simíkovi se splní aspirace
sims.give_satisfaction_points ČÍSLO - Aktivnímu simíkovi přidá konkrétní počet bodů, za které si lze kupovat odměny
JINÉ


ui.dialog.auto_respond - Hra sama vybere (pokud umožňuje, nebo zavře vyskakovací okna
crafting.shorten_phases - Urychlení tvorby (např. malování obrazu - po cheatu je obraz namalován rychleji)
sims.spawnsimple ČÍSLO - Na pozemek se spawne (přenese) skupina náhodných simíků
-počet záleží na tom, co napíšete do ''číslo''
-nepište raději žádné hodně velké číslo - hra by to ''nerozdýchala'' :)
help - V cheatovací konzoli se vám zobrazí všechny cheaty (bohužel jen anglicky, což jepro někoho problém)
resetSim JMÉNO PŘÍJMENÍ - Restartuje simíka (pokud se vám někde sekne/bugne)
sims.hard_reset - Obnoví simíka při aktuální akci
Sims.add_buff buff_pregnancy_inlabor - Urychlí těhotenství hned k porodu (siminka musí být těhotná)


EFEKTY

headlineeffects on/off - Zapnutí a vypnutí efektů nad hlavami simíků (Hodí se když fotíte, nebo natáčíte videa :)

PENÍZE

motherlode - Přidá 50 000 simoleonů
rosebud - Přidá 1 000 simoleonů
kaching - Přidá 1 000 simoleonů
sims.modify_funds +ČÁSTKA - Přidá vaší domácnosti danou částku
sims.modify_funds -ČÁSTKA - Odebere domácnosti danou částku
sims.modify_funds ČÁSTKA - Nastaví peněžní částku rodinného rozpočtu
households.autopay_bills - Zaplatí se vám účty
FreeRealEstate on/off - Všechny pozemky v sousedství budou zdarma
Money (číslo) - /Psát bez závorky; Nastavíte přesnou částku financí vaší domácnostiSTAVEBNÍ A NÁKUPNÍ MÓD

bb.moveObjects on (off) = vypnout - Lze pohybovat s předměty i tam, kam to jinak není možné (2 předměty přes sebe atd.)
bb.ignoregameplayunlocksentitlement - Odemknou se zamčené předměty (Před zadáním cheatu, si aktivujte testovací cheat - viz níže)
bb.enablefreebuild - Odemkne úpravu nemocnice/policejní stanice/ vědecké laboratoře a tajných pozemků (Při zadání cheatu musí být simík na daném pozemku)
bb.showhiddenobjects - Režim Buy Debug (Lze koupit předměty, které jinak nejsou v módu nákupu - tj. např. jezírko, pánvičky atd.
MÓD TVORBY SIMÍKA


cas.fulleditmode - Již ve hře - pomocí šatníku něbo zrcadla (a nebo test. cheatu) - lze upravit tělo, vlastnosti, tvář atd. (prostě vše co je zamčeno)
sims.modify_career_outfit_in_cas - Po zadání cheatu se simík automaticky přepne do CASu, kde mu lze změnit pracovní oblečení. (Pokud vám cheat nejde zadat, aktivujte nejdříve testovací cheat)

Careers.promote Detective - Odemkne všechno kariérní oblečení


TESTOVACÍ CHEAT


testingCheats true (on)/false (off) (true/on = zapnout, false/off = vypnout)

Vše o testovacím cheatu se dozvíš TADY.


SMRT


SIMÍCI

(U každé smrti nějakou dobu trvá, než simík zemře)

sims.add_buff buff_Enraged - Simík zemře na hněv
sims.add_buff Buff_Mortified - Simík zemře na zahanbení (Simík zemře za 5 hodin)
sims.add_buff buff_Death_ElderExhaustion_Warning - Simík zemře na vyčerpání
sims.add_buff Buff_Motives_Hunger_Starving - Simík zemře na hlad (24 hodin po zadání cheatu)
sims.add_buff buff_Hysterical - Simík zemře na hysterii
sims.add_buff buff_Death_Electrocution_Warning - Simík zemře na šok (elektřinou) - musí ale něco opravit!
traits.equip_trait Vampire_Sun - Upír zemře smrtí uhořením ze slunečního svitu
Death.toggle - Vypne smrt (všichni simíci budou nesmrtelní)


A pokud nechcete na smrt používat cheaty, stáhněte si mód MC Command Center, díky kterému budete moci nechat simíka zemřít dokonce i na stáří - ne jen morbidně. Mód mimochodem umí ale i spoustu daších super věcí.MAZLÍČCI

sims.get_sim_id_by_name JMÉNO MAZLÍČKA PŘÍJMENÍ MAZLÍČKA - Zjistíte ID konkrétního mazlíčka
traits.equip_trait Ghost_OldAge ID MAZLÍČKA - Mazlíček zemře stářím
UPÍŘI

Je potřeba mít aktivovaný testovací cheat!
HODNOST

stats.set_stat rankedStatistic_Occult_VampireXP 202 - Dá vašemu upírovi hodnost Mládě upíra
stats.set_stat rankedStatistic_Occult_VampireXP 630 - Dá vašemu upírovi hodnost Mladý upír
stats.set_stat rankedStatistic_Occult_VampireXP 1058
- Dá vašemu upírovi hodnost Klasický upír
stats.set_stat rankedStatistic_Occult_VampireXP 1486
- Dá vašemu upírovi hodnost Mistr upír
stats.set_stat rankedStatistic_Occult_VampireXP 1593
- Dá vašemu upírovi hodnost Velmistr upír


PŘEMĚNA V UPÍRA

stats.set_stat commodity_BecomingVampire 2160 - Z normálního simíka se během pár dnů stane upír (Funguje to stejně, jako kdyby ho kousl jiný upír)
traits.equip_trait trait_OccultVampire - Ze simíka se stane ihned upír
traits.remove_trait trait_OccultVampire - Z upíra se stane normální simíkUPÍŘÍ SCHOPNOSTI

bucks.unlock_perk DetectPersonality true 40961 - Odemkne schopnost Rozpoznat osobnost
bucks.unlock_perk BatForm true 40961 - Odemkne schopnost Netopýří forma
bucks.unlock_perk Hallucinate true 40961 - Odemkne schopnost Zakouzlit halucinace
bucks.unlock_perk AlwaysWelcome true 40961- Odemkne schopnost Věčný přístup
bucks.unlock_perk PotentPower_3 true 40961- Odemkne schopnost Student okultismu/Učedník okultismu/Mistr okultismu
bucks.unlock_perk AlluringVisage_3 true 40961- Odemkne schopnost Upíří kouzlo/Upíří půvab/Upíří fascinace
bucks.unlock_perk VampiricStrength_Level3 true 40961- Odemkne schopnost Upíří síla/Upíří svaly/Upíří moc
bucks.unlock_perk Command true 40961- Odemkne schopnost Přikázat
bucks.unlock_perk GarlicImmunity true 40961 - Odemkne schopnost Imunita vůči česneku
bucks.unlock_perk VampireCreation true 40961- Odemkne schopnost Stvoření upíra
bucks.unlock_perk Mesmerize true 40961- Odemkne schopnost Hypnóza
bucks.unlock_perk NocturnalAffinity_Level3 true 40961- Odemkne schopnost Dítě měsíce/Stvoření noci/Pán temnoty
bucks.unlock_perk IrresistibleSlumber true 40961- Odemkne schopnost Zdrcující temnota
bucks.unlock_perk ManipulateLifeSpirit true 40961- Odemkne schopnost Manipulace s životní energií
bucks.unlock_perk VampiricSlumber_Level3 true 40961- Odemkne schopnost Upíří spánek/Silnější upíří spánek/Upíří trans
bucks.unlock_perk EmotionalDampening_Level3 true 40961- Odemkne schopnost Otupené emoce/Potlačené emoce/Umrtvené emoce
bucks.unlock_perk VampireRun true 40961- Odemkne schopnost Nadpřirozená rychlost
bucks.unlock_perk NeedsNaughtiness true 40961- Odemkne schopnost Deprivace potřeb
bucks.unlock_perk ResistanceSolis_Level3 true 40961- Odemkne schopnost Odolnost vůči slunci
bucks.unlock_perk LoseHumanity_Hygiene true 40961- Odemkne schopnost Bez zápachu
bucks.unlock_perk EmotionalBurst_3 true 40961- Odemkne schopnost Ovlivnit emoce
bucks.unlock_perk MistForm true 40961- Odemkne schopnost Mlhavá forma
bucks.unlock_perk LoseHumanity_Social true 40961- Odemkne schopnost Mimo svoje stádo
bucks.unlock_perk TameTheThirst true 40961- Odemkne schopnost Zkrocená žízeň
bucks.unlock_perk LoseHumanity_Fun true 40961- Odemkne schopnost Nesmrtelné potěšení

 


Komentáře

1 Lůca Lůca | 1. dubna 2017 v 14:55 | Reagovat

Strašně moc děkuju za cheaty. :-)

2 Kajka Kajka | 25. července 2017 v 16:01 | Reagovat

Super cheaty. O většině jsem ani nevěděla díky. :-D  :-D

3 Lůca Lůca | 2. ledna 2018 v 15:37 | Reagovat

Já jsem taky Lůca

4 Lůca Lůca | 2. ledna 2018 v 15:39 | Reagovat

Dík že jsi to napsal většinu cheatů jsem zapoměla :-D  :-D  :-D  :-)  8-)

5 crybby crybby | E-mail | Web | 13. února 2018 v 12:16 | Reagovat

skvele :D  :-D  :-D  :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.